top of page
ค้นหา
  • archpnru5

TOY ARCH 2020

September 24, 2020


นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมร่วมส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2020 Thesis Of the Year in Architecture Award 2020 (TOY arch 2020) จำนวน 5 ผลงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่

FB: ARCHPNRU
ดู 51 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page