หนังสือพิมพ์

News

299497013_5785572611476417_624065808839214652_n.png

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ

ประจำปีการศึกษาที่ 2566

15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 0-2544-8046

294354966_5708281822538830_3496063129088601306_n.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565

18 กรกฏาคม - 25 กันยายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 0-2544-8046