ค้นหา
  • archpnru5

Building Envelope Design and Construction Details Case Study

อัปเดตเมื่อ 26 ส.ค.

October 8, 2020


นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ BuildingEnvelope Design and Construction Details Case Study : The Iconsiam and The Forestias Pavillion วิทยากรโดย คุณสุริยา คูณสวัสดิกุล ในวันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 (อาคารปฏิบัติการรวม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น