top of page
ถ้วยรางวัล

National Award

การประกวดเสื้ออัตลักษณ์

July 6, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรภัทร ดวงวิเศษ นักศึกษาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 2

ในกิจกรรมการประกวดเสื้ออัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565

cr. กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2564

October 15, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม สาขามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม สมาชิกทีม MAI และ ผศ.รุจิราภา งามสระคู อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัล
ชนะเลิศ The best of the best ประเภท "คิดดี"
ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น​
ประจำปี 2563 - 2564 จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 470 ทีม 64 มหาวิทยาลัย ​สุดท้ายนี้ขอขอบคุณธนาคารออมสิน​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏพระนคร ที่ได้จัดโครงการดีๆนี้​ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและชุมชน​เป็นอย่างมาก และขอขอบคุณ ผศ.ดร.อะเคื้อ
กุลประสูติดิลก ที่สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มนักศึกษา จำนวน 5,000 บาทในครั้งนี้ด้วย

TOY ARCH 2021

September 18, 2021

การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น

THESIS OF THE YEAR AWARD 2021 

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก​ (ภาคกลาง) ​ปีนี้

ผลงานออกแบบชื่อ​ The Peace คว้ามา 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 3 และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ด้านความรู้สึก

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์ ฝากาทอง และ ผศ.ดร. มณฑล จันทร์แจ่มใส ที่ปรึกษาโครงการนี้ด้วยนะคะ

รางวัลประกวดคลิปวีดีโอปี 2563

November 5, 2020

ผลการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการ Creative idea ของธนาคารออมสิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โจทย์ “ดัน STREET FOOD ไทย
ให้ดังไกลทั่วโลก” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม ในเดือนนี้ได้มาถึง 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลประกวดคลิปวีดีโอปี 2563

October 4, 2020

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดโครงการ Creative idea ของธนาคารออมสิน ประจำเดือนกันยายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัย ในเดือนนี้ได้มาถึง 2 รางวัล ภายใต้โจทย์ “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท

ชื่อทีม หน่อไม้

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
ชื่อทีม S.T.D.A