top of page
ค้นหา
  • archpnru5

เจ๊...มีอะไรจะบอก จะเรียนต่อต้องดู!!

อัปเดตเมื่อ 12 ก.ย. 2563

27 August 2020


น้องๆ ที่เรียนจบสายอาชีพ ปวช.สถาปัตยกรรม และ ปวช.ก่อสร้าง หรือเทียบเท่า ม.6 ต้องอ่านทางนี้ เจ๊...มีอะไรจะบอก....มาดูในภาพประกอบกัน!!

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page