top of page
ค้นหา
  • archpnru5

ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

Octorber 24, 2020


นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและมัลติมีเเดียสถาปัตย์ลงพื้นที่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 6 เขตหนองจอก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุผ้าเหลือใช้ ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ คือ พรมเพื่อสุขภาพเท้า 2 รูปแบบ กระเป๋า และเบาะรองนั่ง โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี ผศ.รุจิราภา งามสระคู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page