top of page
ค้นหา

พิธีไหว้ครูสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมการพิธีไหว้ครูสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 3566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 ณ โถงอาคารสาขาสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page