top of page
ค้นหา
  • archpnru5

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

July 1, 2020


ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม เข้าสู่ “ครอบครัวสถาปัตย์พระนคร” ด้วยความยินดียิ่ง ที่นี่จะให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมและเติมฝันของทุกคนให้เป็นความจริง เพื่อทุกคนจะได้ก้าวไปเป็นบัณฑิตคุณภาพ ทำงานวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิตในครอบครัวนี้
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page