top of page
ค้นหา
  • archpnru5

ดูงาน รฟม.

August 27, 2020


นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมาโดยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้เข้าเยี่ยมชมและนำเสนอรายละเอียดโครงการจำนวน 2 สถานีได้แก่ สถานี รฟม. และสถานีเคหะรามคำแหงดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page